MENORCA ILLA CARDIOPROTEGIDA

El programa “Menorca Illa Cardioprotegida” te com objectiu el de la protecció de la salut dels esportistes de la nostra illa. Aquest programa te dues direccions clarament establertes, una la preventiva i l’altre la de l’assistència immediata de l’esportista en cas d’una aturada cardíaca.

 

MENORCA ILLA CARDIOPROTEGIDA

El programa “Menorca Illa Cardioprotegida” te com objectiu el de la protecció de la salut dels esportistes de la nostra illa. Aquest programa te dues direccions clarament establertes, una la preventiva i l’altre la de l’assistència immediata de l’esportista en cas d’una aturada cardíaca.

L’àrea de la prevenció en la salut de l’esportista te una rellevància capital en aquest programa, oferint als esportistes de Menorca la possibilitat de fer-se un reconeixement medico esportiu al Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca, amb la realització d’un reconeixement mèdic que inclou una exploració cardiovascular, amb la realització d’un electrocardiograma de repòs i una prova d’esforç, per descartar la presencia de patologia cardiovascular detectable i poder valorar l’Aptitud esportiva de la persona. També es fan les recomanacions mes adients per la seva practica esportiva particular i poder fer un seguiment periòdic durant els anys de practica d’exercici físic per part de l’esportista.

La voluntat de la Conselleria de Cooperació, Esports i Habitatge del Consell Insular de Menorca es la d’establir un programa de cardioprotecció de les instal·lacions esportives municipals, amb la col·laboració de tots els Ajuntaments de l’illa.

Les aturades cardíaques extrahospitalaries, i especialment en la gent jove i esportista, son un problema sanitari i de preocupació per les administracions publiques responsables i per tant creiem necessari desenvolupar actuacions pe tal de posar-hi solucions i disminuir el temps de resposta, mitjançant la col·laboració de totes les administracions implicades en l’àmbit de l’esport, tant insulars com municipals.

Aquest programa pretén dotar de desfibril·ladors semiautomatics a totes les instal·lacions esportives municipals i fer mes eficients la distribució i l’ús dels aparells ja disponibles. També es pretén dintre d’aquest programa, fer un pla de formació en reanimació cardiopulmonar i ús dels desfibrila·ladors semiautomatics al personal de totes les instal·lacions esportives municipals, per tal de desenvolupar accions immediates en la cadena de supervivència, com a element clau en la reanimació de l’aturada cardíaca.

En aquesta pàgina hi trobareu la distribució de les instal·lacions esportives del municipis de l’illa de Menorca, quina instal·lació compta amb presencia efectiva de desfibril·lador i informació de la seva situació a les altres instal·lacions mes properes dintre del mateix complex esportiu.

Menorca  Ciutadella Ferreries Mercadal Migjorn Alaior Maó Sant Lluis Es Castell
Enllaços relacionats
- Consejo Superior de Deportes.  Cardioprotecció en instal·lacions esportives
- Consejo Español del RCP
- European Resuscitation Council


Notícies 

- Cursos de formació en RCP

 
Compartir
 
Menorca, Illa de l'Esport
INICI  -  CONTACTAR  -  AVÍS LEGAL  -  RSS